Når man skal bytte ut en råtten stolpe som holder taket oppe, og skjærer opp gulvet for å se hvordan den er støttet opp under gulvplankeneSendt inn av Bibelcamperen